Səbahətdin Türkyılmaz YAZARLAR
Səbahətdin Türkyılmaz

Quranın gündəmi və Dünyanın gündəmi

Sosial mühəndisliyin ən vacib məsələlərindən biri insanları yönləndirmək və cəmiyyəti idarə etməkdir.

Sosial mühəndislər hər gün insanlar üçün bir gündəm qurmalıdırlar.

Müsəlmanlar dünyadakı gündəmi təyin etmək bir yana qalsın, dünyanın gündəmini hələ tuta bilməmişlər. Quranın gündəmindən də əsrlərdir uzaqdılar.

Quranın gündəmini bilmədən Qurana qayıtmaq və mahiyyətinə qayıtmaq mümkün deyil. Quran oxumayan, oxuduqlarını anlamayan və başa düşdüklərini təhlil edə bilməyən Quranın gündəmini necə tuta bilər?

Müsəlmanlar bir tərəfdən Qurandan uzaq olduqları üçün, digər tərəfdən də səhv gündəmləri təqib etdikləri üçün Quranın gündəmini tuta bilmirlər. Buna görə də Qurana dönə bilmədilər və Quranın gündəmini həyatlarının mərkəzinə qoymağa müvəffəq olmadılar.. Əslində heç Quranın gündəmini  başa düşmədilər.

Quranın gündəmindən uzaq bir həyat sürürlər. Dünya gündəmini təyin edən güclərin / mərkəzlərin gündəminin izində ilişib qaldılar.

Bu gündəmlər tədricən həyatın reallığı və həqiqətlərinə çevrilməyə başladı.

Təəssüf ki, süni gündəmlərin və ya dünyəvi maddi problemlərin insan həyatının həqiqətini təşkil etdiyinə inandılar. Müsəlmanlar yaradılan gündəmi izlədiklərinin fərqində deyillər, yaradılan gündəmi şərh edərək analiz edərək gündəmdə qalmağa çalışırlar.

 

 Bəs gündəm təyin edənlər kimlərdir?

Quran bəyannaməsində dünyada insanlar və cəmiyyətlərin gündəmini təyin edən iki mühüm qüvvə vardır;

 

  •  Küfr liderləri / Əimmət-ul Küfr
  • Hidayət öndərləri / Əimmət-ul Huda

 

Tarixdə olduğu kimi, günümüzdə də insanlar da Əimmətul Kufrun yaratdığı gündəmi izlədikləri üçün Quran gündəmindən uzaqlaşdılar. Çünki bu iki gündəmi təyin edən güc bir-birinə tamamilə ziddir; Birini izləyəndə,  digərindən uzaqlaşma baş verir.

Misal üçün; Nəmrud böyük bir ölkəni idarə edir; iqtisadi, hərbi və siyasi gücə malikdir. Və insanların gündəmini təyin edir; "Mən sizin Rəbbinizəm" deyir. İnsanlar da qəbul edir; itaət edirlər.

Hidayət öndəri Hz. İbrahim (ə.s) tək başına ortaya çıxır,  əlindəki balta ilə Nəmrudun idarə etdiyi ərazilərə hakim qılınan Bütpərəstliyi dəyişdirir və yeni bir gündəm yaradır. TOVHİDİ cəmiyyətin gündəminə gətirir; Allah inancını insanların həyatının mərkəzinə oturdur.

Buna dünyanın gündəmini tutmaq və buna  qarşı gündəm təyin etmək deyilir. Quran əslində Əimmətul küfrün gündəmlərini və onun zəhərinə qarşı olan Əimmətul hudanın sirrini elan edir. Əslində, yeni gündəm yoxdur, batil gündəmi məhv etmək üçün yeni bir üsula da ehtiyac yoxdur.

O zaman dünyada bir gündəm yarada, hətta dünyanın gündəmini istədikləri kimi yönləndirə bilərlər.

Dünyanın hər hansı bir yerində regional bir gündəm yaratmaq böyük bir müvəffəqiyyətdir, ancaq dünya gündəmini təyin etmək daha böyük bir müvəffəqiyyətdir, dünyanın gündəmini təyin edən təchiz edilmiş, güclü və qlobaldır. Bu gün gündəmi təyin edənlər Quranın bəyan etdiyi kimi ya Əimmət-ul kufr ya da Əimmət-ul Hudadır.

Əsrimizdə dünyanın gündəmini təyin edən şəxslərdən biri, Əimmət-ul Hudanın varislərindən biri olan İmam Xomeyni (r.ə) -dir. Çünki cəddi bütqıran hz. İbrahim (ə) kimi onun yolunu gedərək  Quranın gündəmini çox mükəmməl tutmuş, hz.İbrahim (ə.s) kimi, dövrümüzdə tək başına Əimmət-ul kufrun nümayəndəsi Amerika və sionistlərə qarşı qiyam etmişdir.

Müsəlmanlar gündəmi özləri qura bilmədiklərini qəbul edərlərsə, hidayət öndərləri və və nümayəndələrinin yolu ilə getməlidirlər.

Müsəlmanlardan soruşsanız, Quranın gündəmi nədir? Quran gündəmi necə müəyyənləşdirir? Quranın gündəmini anlamaq üçün nə etmək lazımdır? Nadir hallarda cavab alacaqsınız;

Xəbəri paylaş

Yazarın bütün yazıları