Mehdilik təkcə müsəlmanlara deyil, bütün insanlığa aiddir - Video Layihə

Bu video layihə Şeyx Səbahətdin Türkyılmazın "Mehdilik Doktrini" kitabından istifadə edilərək hazırlanmışdır

Mehdilik təkcə müsəlmanlara deyil, bütün insanlığa aiddir - Video Layihə

Xəbəri paylaş