Mehdilik inancının inkarının səbəbi siyasidir - Video layihə

Bu video layihə Şeyx Səbahətdin Türkyılmazın "Mehdilik Doktrini" kitabından istifadə edilərək hazırlanmışdır.

Mehdilik inancının inkarının səbəbi siyasidir - Video layihə

Xəbəri paylaş