Mehdilik ümumbəşəri bir məsələ kimi insanlara çatdırılmalıdır - Video Layihə

Bu video layihə Şeyx Səbahətdin Türkyılmazın "Mehdilik Doktrini" kitabından istifadə edilərək hazırlanmışdır.

Mehdilik ümumbəşəri bir məsələ kimi insanlara çatdırılmalıdır - Video Layihə

Xəbəri paylaş