Ramazan ayında vacib namazlardan sonra oxunan iki məşhur dua

Ramazan ayında vacib namazlardan sonra oxunan iki məşhur dua

 Mübarək Ramazan ayında gündəlik vacib namazlardan sonra oxunması tövsiyyə olunan iki dua var.

 Ya Əliyyu, ya Əzim, ya Ğəfuru, ya Rəhim

Əntər-rəbbul-əzim

Əlləzi, leysə kəmislihi şəy

Və huvəs-səmiul-bəsir

Və haza şəhrun, əzzəmtəhu və kərrəmtəhu və şərrəftəhu və fəzzəltəhu ələş-şuhur

Və huvə şəhrul-ləzi fərəztə siyaməhu əley və huvə şəhru Rəməzan

Əlləzi ənzəltə, fihil Qur’an, hudənl lin-nasi və bəyyinatin minəl huda və furqan

Və cəəltə fihi leylətəl qədr və cəəltəhə xəyrən min əlfi şəhr

Fə ya zəl-məni və la yumənnu əleyk

Munnə əleyyə bi fəkaki rəqəbəti minənnar, fimən təmunnu ileyk

Və ədxilnil cənnəh,bi Rəhmətikə ya Ərhəmər-Rahimin

“Ey Uca, ey Əzəmətli, Ey Bağışlayan, ey Mərhəmətli

Sən misli olmayan, eşidən və görən əzəmətli Rəbbsən.

Və bu, həmin aydır ki, onu digər aylardan əzəmətli, kəramətli, şərafətli və fəzilətli etdin.

Və bu, həmin aydır ki, onda oruc tutmağı mənə vacib etdin. Bu, Ramazan ayıdır.

O ay ki, haqqı nahaqqdan ayıran və hidayət üçün aydın dəlil olan Quranı onda nazil etdin.

Min aydan daha xeyirli etdiyin Qədr gecəsini də bu ayda qərar verdin.

Ey minnət sahibi,sənə minnət qoyulmaz!

Mənə minnət göstərilən bəndələrinin dəstəsində minnət qoymaqla əzabdan azad etməklə minnət qoy.

Məni cənnətə daxil et, ey rəhm edənlərin ən rəhmlisi!

Belə isə, ye o kəs ki, minnət qoyur, lakin ona minnət qoyulmaz! Cəhənnəm atəşindən azad edib cənnətə daxil etməklə mənə minnət qoy! ”

 

 Ya Əliyyu, ya Əzim, ya Ğəfuru, ya Rəhim

Əntər-rəbbul-əzim

Əlləzi, leysə kəmislihi şəy

Və huvəs-səmiul-bəsir

Və haza şəhrun, əzzəmtəhu və kərrəmtəhu və şərrəftəhu və fəzzəltəhu ələş-şuhur

Və huvə şəhrul-ləzi fərəztə siyaməhu əley və huvə şəhru Rəməzan

Əlləzi ənzəltə, fihil Qur’an, hudənl lin-nasi və bəyyinatin minəl huda və furqan

Və cəəltə fihi leylətəl qədr və cəəltəhə xəyrən min əlfi şəhr

Fə ya zəl-məni və la yumənnu əleyk

Munnə əleyyə bi fəkaki rəqəbəti minənnar

Və ədxilnil cənnəh,bi Rəhmətikə ya Ərhəmər-Rahimin

“Ey Uca, ey Əzəmətli, Ey Bağışlayan, ey Mərhəmətli

Sən misli olmayan, eşidən və görən əzəmətli Rəbbsən.

Və bu, həmin aydır ki, onu digər aylardan əzəmətli, kəramətli, şərafətli və fəzilətli etdin.

Və bu, həmin aydır ki, onda oruc tutmağı mənə vacib etdin. Bu, Ramazan ayıdır.

O ay ki, haqqı nahaqqdan ayıran və hidayət üçün aydın dəlil olan Quranı onda nazil etdin.

Min aydan daha xeyirli etdiyin Qədr gecəsini də bu ayda qərar verdin.

Ey minnət sahibi,sənə minnət qoyulmaz!

Mənə minnət göstərilən bəndələrinin dəstəsində minnət qoymaqla əzabdan azad etməklə minnət qoy.

Məni cənnətə daxil et, ey rəhm edənlərin ən rəhmlisi!

Belə isə, ye o kəs ki, minnət qoyur, lakin ona minnət qoyulmaz! Cəhənnəm atəşindən azad edib cənnətə daxil etməklə mənə minnət qoy! ”

Xəbəri paylaş

VİDEOLAR