Hüseyni qiyam ərəfəsində Məkkə, Mədinə və Kufədə vəziyyət necə idi?

Hüseyni qiyam ərəfəsində Məkkə, Mədinə və Kufədə vəziyyət necə idi?

Bismillah. İmam Hüseyn (ə) buyurur: "Babam Rəsulullahın ümmətini islah etmək və dini diriltmək üçün qiyama qalxdım"

İmam Hüseyn (ə) nəyi islah etmək və dirçəltmək istəyirdi? Ümmət və din nə oldu ki, islah və dirilməyə ehtiyac duydu? İmamın qiyam səbəbi kimi irəli sürdüyü bu kəlamı o dövrdə İslamın mərkəzləri olan Məkkə, Mədinə, Bəsrə, Şam və Kufə şəhərlərinin ictimai, əxlaqi və siyasi vəziyyətini araşdırmadan anlamaq mümkün deyil.

Kərbəlada 61/680-ci ildə Məhərrəm/Aşura ayının onuncu günü baş verən Hüseyni qıyamın bütün nəsillər üçün çoxlu mesajları var. Hüseyni Qıyam tarix fəlsəfəsi, siyasət, ictimai elm, əxlaq elmi, hərbi-bədxahlıq, ədəbiyyat-emosionalizm kimi bir çox sahələrdə araşdırılıb və öyrəniləcək. Anlamaq istəyiriksə, tarixdən dərs almaq istəyiriksə, dönə-dönə araşdırmaq, təhlil etmək, qiymətləndirməkdən başqa çarəmiz yoxdur.

Hüseyni Qıyam təkcə müsəlmanlar arasında deyil, bəşəriyyət tarixində bənzəri olmayan, dərk edilməsi çətin olan hadisədir. Keçmişdə və dövrümüzdə çox az adam hadisənin dərinliyinə varıb, onun hikmətini qavraya bilsə də, ictimai/siyasi nizam üçün ibrət dərsi ala bilsə də, hadisənin emosional tərəfini xatırlamağın vacibliyi və zəmanəmizə qədər yaşatmağı inkar etmək olmaz.

MƏQALƏNİN DAVAMI

Xəbəri paylaş

VİDEOLAR