Habil Aydın YAZARLAR
Habil Aydın

Tanrı təkcə Türkləri deyil, bütün qövmləri qorusun!

“Tanrı/Allah, Türkü qorusun” deyib Tanrı/Allah tərəfindən qorunmağı təmin etdikdən sonra, “necə olsa qorunduq.

 Ey Tanrı və ya Ey Allah! Artıq sənə ehtiyacımız qalmadı, səninlə bir işimiz yox, bundan sonra bizə qarışma...” deyə; “Tanrı və ya Allah Türkü Bozqurdun altında qorusun” kimi İslama zidd Şamanizmin qalıqları irqçi ifadələri eşitməyən yoxdur yəqinki...

 

“Tanrı dağı qədər Türk, Hira dağı qədər Müsəlmanıq” / “Türkün Türkdən başqa dostu yoxdur”, “Nə xoş Türkəm  deyənə”/ “Türk öyün çalış güvən” deyə başlayan, fərqli fikir və düşüncə sahiblərini susturmaq, anasından əmdiyi südü burnundan gətirmək, fərqli fikirlərini bəyanına və yaşamasına mane olmaq, beləcə tək tip insan yetişdirmək üçün “Hər Türk hərbçi doğular” şüarını yayaraq təhdidkar bir şəkildə güc göstərən, ağıl kimi möhtəşəm bir neməti inkişaf yerinə fiziki quruluşunu inkişaf etdirən və onu qürur və üstünlük obyektinə çevirən, militarizmə və kəlləçiliyin üstünlüyünü verən başqa bir irq və ya millət varmı, nə demək istədiyini anlaya bilmirəm,  varmı? Varsa da bilmirəm...

Məsələn, “Tanrı dağı qədər kürd, ərəb, farsıq; Biz Hira dağı kimi müsəlmanıq. " / "Kürdün Kürddən başqa dostu yoxdur, Ərəbin ərəbdən başqa dostu yoxdur, Farsın Farsdan başqa dostu yoxdur." / "Kürd, ərəb və ya fars olduğunu söyləyən nə xoşbəxtdir." / "Kürd / Ərəb / Fars, öyünün və etibar edin." Allah qarşısında lənətlənmiş bir cinayət, xəstəlik və çirkin bir günah olan irqçiliyə və irqçiliyə qapı açan millətçi şüarlar çıxaran başqa bir millət varmı ki, bu şüarların başlanğıcı olsun? Həqiqətənmi? Var deyənlər, mənə bildirin.

Bu cür ifadələr işlədənlərin dini və ya dinsiz olması, hansı irqdən, milliyyətdən, dindən və ya məzhəbdən olmaları məni qətiyyən maraqlandırmır. Onların irqçi ritorikalarını qanuniləşdirmək üçün istifadə etdikləri Allah dininə yaxınlığı və uzaqlığı məni maraqlandırmır. Ürəklərinin təmiz və ya murdar olması mənə maraqlı deyil. Əlimdə bir ürək, inam və inanc sayğacım yoxdur, ürəyim də açıq deyil.

Mövzumuz irqçilikdir. İrqçiliyə qapı açan millətçilik və alt təbəqələrindəki hər şey.

Allaha göstəriş verərək Türkün, altında əmr olunduğu və ya qorunmaq istədiyi "Bozqurd" anlayışının altında, yuxarıda, sağda, solda, önündə və arxasında nələr olduğuna əhəmiyyət vermirəm. Bu məsələni maraqlananlara həvalə edirəm. Dediyim kimi, "iman, inanc, niyyət və niyyət" ölçmə vasitəm yoxdur.

Ancaq "hər kəsin özünü və ən yaxınlarını qoruması, onlara qayğı göstərməsi, ilk növbədə onlar üçün çalışması və onlar üçün dua etməsi məqbuldur" əsaslı ifadələrə görə üzrlü sayıla bilər.

Amma bu tərz ifadələrin yarandığı zəminə, məntiq və ortaya salınma tərzi diqqətə alındıqda, bu səbəbin şeytan üçün necə bir vasitə olduğu görünür. Bu vasitə ilə insanı necə yoldan çıxardığı bilindiyi təqdirdə “hər kəsin özünü və irqini prioritet saymalıdır” kimi fikirlər bir tələ olduğunu anlamaq çətin olmayacaqdır.

İçində “mən mərkəzçilik”, eqoizm və kibr olan, “Tanrı, Allah Türkü və ya Kürdü, və ya Ərəbi və ya Farsı, və ya onu, bunu qorusun” tərzində irqçi ünsürlər olan heç bir fikirə etibar etməyərək, bu yöndə heç bir duaya “amin” deməmiz mümkün deyildir.

*

Məsələni bir az da açmaq və irqçi və millətçi dünya görüşü olanlardan üzrlü saysınlar, fikrimi daha anlaşıqlı etmək istərdim. Bunu bir dua ilə də etmək istəyirəm.

Yazımın əvvəlində qeyd etdiyim kimi; Əlbəttə ki, "hər kəsin özünü və ən yaxınlarını qoruması, onlara qayğı göstərməsi, prioritet verməsi və paralel olaraq onlar üçün dua etməsi məntiqlidir" həssaslığımı pozmadan.

Kainatın mütləq sahibi; O, bizi yaradan, diri saxlayan və həyatımızı sonlandırmaq səlahiyyətinə malik olan və heç bir gücün qarşısını almasına icazə verməyən bir gücdür, Allah, Allah və ya kimə nə adla çağırırsa; O

Yaratdığı bir irqin, irqindən, soyundan və mənsubiyyətindən asılı olmayaraq üstün və elit olduğunu iddia etmək və ya zehni dünyasını belə bir şəkildə format etmək; Buna paralel olaraq digər irqləri daha az əhəmiyyətli və dəyərsiz görür və ya onları öz irqlərindən xeyli aşağı olan yarışlar kimi qəbul edir; “Üstünlük yalnız təqvada və təqva Allaha yaxın olmaqdadır; İlahi təlimlərin "insanları Allahdan uzaqlaşdıran şeytandan və dostlarından uzaq durmağın" mənası olduğunu bildirməsinə baxmayaraq, bu təlimlərə zidd olan irqçilikdən əziyyət çəkən heç bir insan, cəmiyyət, dövlət və milləti qorumasın.

Daha doğrusu belə bir illətə mübtəla olanlar, tövbə və peşmanlıq duyub xilas olmağı etmədiyi, Allaha nisbət edərək irqçiliklə israr etdiyi və ya millətçilik kimi simpatik kəlmə və qavramla bu illəti üzrlü və qanuni göstərmənin yollarını aralamağa çalışdığı vaxta qədər Allah heç bir milləti, cəmiyyəti və dövləti qorumasın...

Tarixdə Allahın belə insanları qoruduğu bir zaman olmamışdır. Əgər olsaydı, şeytan Allah tərəfindən lənətlənməzdi və bütün pisliklərin və irqçiliyin simvolik adını özündə daşımazdı.

Şeytana "insana səcdə etməyi" əmr edən Allaha üsyan etməsəydi lənətlənməzdi; insanların "irqçilik" kimi lənətlənmiş bir xəstəliyə aludə olmamalarına səbəb olmayacaqdı.

Bu səbəbdən "tək bir irq, millət, tayfa, soy, məzhəb, camaat və camaatın üstünlüyü və imtiyazını" müdafiə edən, yəni Allaha yaxın və şeytandan uzaqlaşmaq mənasını verən TƏQVA-dır, təqvalı olmayan hərəkətlər,  təqvanın zühurunda, Allahın mərhəmət və himayəsindən uzaq hərəkətlərdir.

İnsan ağlının məhsulu olan bütün ideoloji və siyasi ünsürlər, qüdrəti və hakimiyyəti dəyişməz bir qanun halına gətirən Allaha məhəl qoymur, başqalarına qarşı dözümsüzdür.

Bu səbəbdən, öz irqindən və baxışından olmayan, irqçi olmayan və ya eyni dünyagörüşünü mənimsəməyən insanlara qarşı  amansız, zülmkar və təhdid edicidirlər.

Hər bir fərdin, cəmiyyətin və irqin təbiətinə görə kodlanmış öz kimlik, şəxsiyyət və yaradılış həqiqətinə məhəl qoymamaq; Hər kəsi zülm və təhdidlə assimilyasiya etməyə çalışırlar, çünki irqçi və insan normaları ilə formalaşan bir xarakter quruluşuna malikdirlər.

 Bu səbəblə, irqçiliyi və mənsubiyyət, eqoizm və təkəbbür kimi irqçiliyin alt qatlarını ehtiva edən bütün dəyərlər, bu dəyərlərin formalaşdırdığı güclər və güclərdir; Tarix boyu qəsbkar, fəth edən, təcavüzkar, zalım və imperialist bir reflekslə hərəkət etmişlər.

Belə bir lənətə gəlmiş xəstəliyə düçar olan fərdlər, cəmiyyətlər və millətlər, əgər Allahın köməyinə layiq olsaydılar və ya Allah onlara kömək etsəydi, onlara İlahi qəzəbini çəkən irqçilik kimi xüsusiyyətlərdən uzaq durardılar və hətta xəyal etməyi belə düşünərdilər.Təkəbbürdən, qürurdan, paxıllıqdan və mənfəətkar bir yanaşmadan ibarət qəddar yollara əl ataraq varlıq uğrunda mübarizə aparmaqdan çəkinərdilər

Ez cümlə; İstər mikro, istər makro miqyasda, istərsə də Türk-İslam sintezi kimi dəhşətli bir nümunədə gizlənməklə, nəticədə, bu nümunədə iz qoyan tək şey irqçilikdir. Sintez edilmiş İslamda yalnız bu lənətlənmiş xəstəlik qanuniləşdirmə vasitəsindən başqa bir şey deyil. Irqçilik də şeytanın ən əsas xarakteridir.

Mütəal Allah, hər insanı atası şeytan olan irqçilikdən qorusun, millətimiz və Müsəlmanlar başda olmaqla bütün insanlığı təqva əsasənda yaşayan qullarından etsin!

Amin...

***

Sözün Özü:

“Hüseyn İbni Əlidə özünü bəyənməklik və təkəbbür olmadığı kimi, qövmçülük və qrupçulukdan söhbət gedə bilməz. Etdiyimiz işlərdə, ixlas oxundan nə qədər uşaq düşsək, özünə səcdə, özünü bəyənmə, özünü və qövmünün mənfəətlərini düşünməyə o qədər yaxınlaşırıq deməkdir.”

(Rəhbər Ayətullah Seyid Əli Xamenei)

 

**

 

 

Xəbəri paylaş

Yazarın bütün yazıları