Əli Mərd YAZARLAR
Əli Mərd

Məhdəviyyat və Təkfirçilik

Bu mövzuda bir çox nümunə var ki, ya Quranda səhv olduğunu iddia edən ateistlərə qoşulmalısan, ya da bu təkfirçi düşüncəsini dəyişmək lazımdır.

Bu günlərdə İsrailin sabiq “baş nazir”i  etiraf etdi ki,  Hizbullah üçün hər yolu sınadıq, amma yox edə  bilmədik!

Düşünüzrsən ki, Hizbullah və İslam İnqilabı öz güclərini Mehdi (ə.s) kimi bir mənbədən ala bilməsəydi, sionist rejim bu ikisini məhv etməyə cəhd göstərməzdi? Dünyada ABŞ-dan qorxmayan bir ölkə varmı! ABŞ-dan qorxmayan Rusiyaya sığınan ondan kömək istəmədən heç bir ölkə ayaq üstə dura bilməz. Ancaq İslam inqilabı 40 ildir ki, qəddar dünya embarqosuna məruz qalır. Hizbullah əleyhinə bütün yollar uğursuz oldu.

“Mehdidən (ə.s) güc almaq”  kimi bir fikir təbii ki, şiələr arasında heç bir problem yaratmır. Ancaq dərhal Məhdəviyyət   inancı olmayan bəzi sünni fikir sahiblərinin  ağlına; "Allahdan gücünü almır, ancaq gücünü (olmayan) Mehdi (ə.s) –dən alır? Mehdiyə (ə) ibadət edirlər? Allahın sifətlərini ona aid etdilər! " kimi suallar verirlər.

Sünni adlandırdığım sufilər deyil, radikal və xalqın adamlarıdır. Əks təqdirdə, sufilərdə şeyx sistemi Şiədəki İmamın anlayışına çox oxşardır. Hətta bəzi yerlərdə sufilər bu məsələdə şiəni təqlid etmişlər.

"Bəs şiələr bu açıqlamaları necə başa düşürlər?  Necə düşünürlər ki,  şirk olmur?" Sualına gəlincə ...

Şiələrdə İmam və Peyğəmbərlərdən ibarət olan məsum inancı, sufilərdən başqa sünni əqidəsində bu qəbul edilən deyil. Məsələn, ölülərin dünyadan bəzi şeyləri duymasını bəzi insanların sonsuz görmə və eşitmə qabiliyyəti kimi qəbul edilərək tanrılaşma kimi qələmə verilir. Deyirlər ki,  “Sonsuz eşitmə xüsusiyyətinə sahib olan yalnız Allahdır. Və dərhal: "Ölülərə xəbər verə bilməzsən." Bu ayəni gətirirlər.

Bu belədirmi? Əlbəttə ki, bu nisbəti vermək səhvdir!

Məzarda olan bir insanın dünya haqqında məlumat alması, dünyadan edilən duaları və çağırışları eşitməsi  Allahlaşdırmaq demək deyilki?

Əlbəttə  xeyr!

Qurana baxdıqda belə bir nəticəyə gəlirik ki, bu düşüncə Qurana uyğunlaşdırılsa da, Quran ayələri bir təkfirə yol açır.  Nümunə: "Əlhəmdulillah" həmd yalnız Allaha məxsusdur "deməkdir. İnsanı tərifləmək şirkdir. ”

Məhəmməd  sözünün mənası nədir?

Həmd edilən...

Quran  "Həmd yalnız Allaha məxsusdur." "Məhəmməd" deməklə Allaha məxsus olan həmd başqasına edilmirki?

Digər bir məsələ, kimə səcdə etmək məsələsidir.

Allahdan başqasına səcdə şirkdirmi?

“De: “Mənim namazım da, ibadətim də, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür!” (Ənam 162) ayəsinə əsaslanan təkfirçi zehniyyət Allahdan başqası üçün səcdəni şirk sayır.

Bunun qəti Quran prinsipi olduğunu iddia edirlər.

Halbuki, Quranın özü Allah haqqında hər kəsdən ən azı 2 yerdə danışır, yəni insana səcdə haqda.

Adəmə (ə) səcdə etməyi əmr edən Allah (a.c) -ın özüdür.

Yaqub (ə) ,  anası və 11qardaşı  Yusifə (ə) səcdə etdi.

İndi Yusifə (ə) səcdə edən Yaqub Peyğəmbər haşa şirkmi etdi?

Bu mövzuda bir çox nümunə var ki, ya Quranda səhv olduğunu iddia edən ateistlərə qoşulmalısan, ya da bu təkfirçi düşüncəsini dəyişmək lazımdır.

Sağ olan İmam Mehdi (ə.s) tərəfindən idarə olunan və qorunan şiələrin xüsusiyyətləri çox üstündür. Məsələn, Allaha verilən tərifdə tərif mənbəyi yoxdur. Layiq olduğu üçün Allaha həmd olunur. həmd etməkdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Lakin Məhəmmədə (s.a.a) tərif etməyin hədləri var. Məsələn, həmd həmişəki keyfiyyətlərin olmaması ilə deyil, Allahın ona həmd etməsini əmr etməsi ilə edili. Buna layiq olmağın keyfiyyətləri Allahın malik olduğu keyfiyyətlərlə müqayisə olunmur. Allah eşitdikləri kimi, biz də eşidirik. Eşitmək üçün müəyyən vasitələrə və tezlik diapazonuna ehtiyacımız olduğu və eşitmə qabiliyyətimizi təmin edərkən, Allah heç bir şeyə ehtiyac duymadan sonsuz eşitmə qabiliyyətinə sahibdir.

Digər xüsusiyyətləri bununla müqayisə etmək olar.

Məsələn, üstün keyfiyyətlərinə görə ibadət niyyəti ilə Allaha səcdə edilsə də, Yusifə (ə) səcdə ibadət və ibadət baxımından deyil, Allah yanında ən ali hakimiyyətini etiraf etmə mənasında edilir. Yusuf (ə) bu ali məqama öz bacarığı ilə deyil, Allahın lütfü ilə çatdı. Axı ona səcdə Allaha həmd etməkdir.

Mövzunu daha yaxşı başa düşmək üçün Əhlibeyt mənbələrindəki aşağıdakı hədisə diqqət yetirək.

Davud (ə) bir sözlə Allaha dedi: "Mən yaxşı və pisin qovuşduğu nöqtəyə gələndə həmişə həyatımda yaxşını üstün tutdum."

 Allah deyir: «Düzdü, qulum Davud! Ancaq bu barədə düşünməyin, ən yaxşısını seçmək üçün kimdən bacarıq və güc qazanırsınız? Allahın verdiyi ağılla yaxşı ilə pisi ayırd etmə bacarığınız Ondan deyilmi? Sizi yaxşını  sevməyə və seçməyə məcbur edən iradə qüvvəsini kim yaratdı? Yaxşısını seçim olaraq kim qoydu? ... yaxşını seçə və tətbiq edə bilən orqan, içində olduğu dünya və s. Kim yaratdı ... Allah ona bütün məsələlərdə son tərifin özünün həmd olduğunu xatırladır. Onsuz da: (Ey insan!) Sənə yetişən hər bir yaxşılıq Allahdandır, sənə üz verən hər bir pislik isə özündəndir. – Nisa 79

Allahdan başqasını çağırmaq, tövbə və duada başqa vasitələrlə Allaha getmək, qeyb bilgisinə sahib olmaq kimi olaylar da bunlardan fərqli deyil. Dünyanın bu biri başından hər şeyini fəda edərək gəlmiş hacılara belə “Peyğəmbər məzarının başında durmasına mane olan “Yallah şirk şirk hacı” deyə qovan vəhabi sələfi təkfirçi zehniyyət! “Məhəmməd ölmüşdür, kim ona ibadət edirsə o artıq yoxdur, amma kim Allaha ibadət edirsə, o baqidir və ölməz. İstiğfar və duanızı birbaşa ona edin”, - deyər. Bəndələrim Məni səndən soruşduqda söylə ki, Mən (onlara) yaxınam. Dua edib Məni çağıranın duasını qəbul edərəm. Gərək onlar da Mənim çağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər. Bununla da, ola bilsin ki, doğru yola yetişsinlər.(Bəqərə 186). And olsun ki, insanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona nə vəsvəsə etdiyini də Biz bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq!  Qaf 16.

Ancaq həqiqtəndə belədirmi? Əgər”bəli elədir” desək, onda Quranda ziddiyyət var deməliyik (hansıki Quranda zərrə qədər ziddiyət yoxdur).

Çünki günah edənlər Peyğəmbərə gələrək etiraf etmələri və peyğəmbərin onlar üçün dua etməsini əmr edən Allahın Özüdür. Biz hər bir peyğəmbəri, ancaq ona Allahın iznilə itaət olunsun deyə, göndərdik. “Onlar özlərinə zülm etdikləri zaman dərhal sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanmaq diləsəydilər və Peyğəmbər də onlar üçün əfv istəsəydi, əlbəttə, Allahın tövbələri qəbul edən, mərhəmətli olduğunu bilərdilər.” Nisa 64.

Yenə başqa yerdə “Adəm rəbbindən (bəzi xüsusi) kəlmələr öyrənərək tövbə etdi. Doğrudan da, O (Allah) tövbələri qəbul edəndir, mərhəmətlidir.”, -Bəqərənin 37-ci ayəsindəki bu kəlmələrin dua deyil, başqa adlar olduğu təfsirlərdə gəlmişdir.

Təəssüflər olsun ki, Vəhabi xəvaric zehinli insanlar bu mövzularda Quran baxıb anlayışlarını dərinləşdirmək əvəzinə, həqiqətdən qaçmaqda, özlərini tənqid edilməz mərkəzə qoyaraq digərlərini təkfir xəstəliyinə yoluxmuşlar. Təkfirçi zehniyyət Səudiyyənin saxta müqəddəsliyi və sərmayəsilə bütün dünyada çox reklam edilməkdə və bu şər zehnin xəstəliyi hər tərəfə yayılmaqdadır.

Xəbəri paylaş

Yazarın bütün yazıları